SYNFONY už aj na Slovensku

27. apríl 2022 |
  • Aktuality
| Zuzana Gjablova

Na nedávno uskutočnenom New Retail Summite 2022 v Bratislave sme mali tú česť spolupracovať s GS1 Czech Republic na predstavení e-katalógu produktových dát s názvom SYNFONY. Toto podujatie predstavovalo významnú príležitosť pre odborníkov a zástupcov maloobchodu, ktorí sa mohli zapojiť do diskusií a získali možnosť dozvedieť sa o najnovších trendoch a úspešných riešeniach v oblasti zdieľania produktových dát. Dvojica skutočných odborníkov, Tomáš Tlučhoř, riaditeľ dátových služieb GS1 Czech Republic, a Iveta Hreusová, špecialistka komerčných služieb GS1 Slovakia, zdieľala svoje cenné poznatky na túto tému.

Samotné rokovania medzi našimi organizáciami o spolupráci začali už v roku 2021, a preto sme si boli istí, že rozšírenie katalógu SYNFONY na Slovensko bolo len otázkou času. GS1 Czech Republic už takmer dva roky úspešne spravuje tento katalóg, čo nám poskytlo výborný základ na začatie spolupráce v Slovenskej republike. Okrem technickej a marketingovej podpory zo strany českého tímu sme tiež zdieľali identitu značky SYNFONY, vrátane vytvorenia slovenskej verzie webovej stránky.

Veľmi pozitívnou správou je, že plánujeme zapojiť prvý slovenský obchodný reťazec do e-katalógu už na prelome rokov 2022 a 2023. Týmto spôsobom sa naša spolupráca stáva ešte dôležitejšou pre maloobchodný sektor na Slovensku, a sme nadšení, že budeme môcť prispieť k jeho rastu a rozvoju.

SYNFONY