500 rôznych zalistovacích kariet je priveľa.

19. júl 2022 |
  • Aktuality
| Zuzana Gjablova

 Retail potrebuje Globálny dátový model

Už v roku 2018 sa na tom zhodli vrcholní predstavitelia najvýznamnejších svetových hráčov retailu združených  v Consumer Goods Forum (CGF). Produktové kmeňové dáta sa tým konečne dostali do pozornosti generálnych riaditeľov nadnárodných dodávateľských spoločností a obchodných reťazcov, z ktorých mnoho podniká aj na slovenskom trhu. V roku 2019 tak vznikol projekt Globálneho dátového modelu (GDM). Riadenie tohto projektu dostala za úlohu organizácia GS1.

Základná myšlienka je jednoduchá -  ak hovoríme o produktoch z určitej kategórie tovaru, zhruba 80%  informácii, ktoré obchodné reťazce potrebujú, je identických bez ohľadu na trh, kde sú reťazce aktívne. Je preto zbytočné komplikovať situáciu tým, že produktové dáta vyžaduje každý reťazec v inom formáte.  Veľkú časť týchto problémov majú vyriešenú používatelia Globálnej dátovej synchronizácie (GDSN). Ale aj tu sa môžeme stretnúť s rozdielmi v používaní štandardných atribútov na rôznych trhoch.

S čím zápasia dodávatelia?

Súčasťou projektu bola identifikácia konkrétnych problémov a odhad benefitov implementácie Globálneho dátového modelu. Túto úlohu spracovala poradenská spoločnosť McKinsey & Company. Prieskum odhalil, že nadnárodní dodávatelia uvádzajú na trh viac ako tisíc nových produktov ročne. Svoje produktové dáta udržiavajú v takmer 20tich rôznych systémoch s použitím až 700 atribútov. Toto všetko následne zasielajú v už spomenutých 500 rôznych formátoch.  Aby sa zabezpečili dáta k bežnému produktu, sú potrební-na väčších trhoch-traja až piati dedikovaní zamestnanci a trvá to priemerne 4 týždne.

A čo obchodné reťazce?

Problémy nemajú však iba dodávatelia. Vysoká zložitosť procesu má samozrejme negatívny vplyv na kvalitu dát a hladký priebeh s tým súvisiacich procesov. Nadnárodné obchodné reťazce uviedli, že sa stretávajú s nepresnými a neúplnými produktovými údajmi až pri 15 tisíc produktoch! Preto musia investovať nemalé zdroje do manuálnej kontroly kvality dát. Samotné zalistovanie nového produktu potom vyžaduje 10-15 interakcií s dodávateľom. Potreba zlepšiť aktuálny stav je naliehavá hlavne pre obchodníkov, ktorí predávajú online.

Benefity jednotného prístupu k produktovým dátam

Podľa odhadov GS1 a McKinsey & Company by implementácia Globálneho dátového modelu v krátkom horizonte znamenala obmedzenie časovej náročnosti pri výmene produktových dát o 30 až 60%. V súvislosti so zvýšením prevádzkovej efektivity by sa investícia do implementácie GDM mala vrátiť 2 až 5-krát.

GDSN je jediný skutočne globálny štandard pre produktové dáta

Už v priebehu prvých stretnutí, kde sa GDM začal tvoriť, došlo k jednoznačnej zhode. Všetci zástupcovia nadnárodných dodávateľov a obchodných reťazcov označili GDSN za jediný globálny štandard, ktorý používajú na výmenu produktových dát aspoň na niektorých trhoch úplne všetci. Jedným z prvých rozhodnutí preto bolo, že Globálny dátový model sa zostaví práve z atribútov používaných v GDSN. 

Produktové dáta na Slovensku

Na Slovensku sú stále hlavným spôsobom výmeny produktových kmeňových dát zalistovacie karty. Tento zastaralý koncept je spojený s vysokou mierou administratívy a nekvalitných dát. Podľa prieskumu GS1 Czech Republic z roku 2019 priemerný dodávateľ strávi vyplňovaním a aktualizáciou zalistovacích kariet až 250 hodín ročne. U veľkých dodávateľov je to číslo dvojnásobné.  

Riešenie je dostupné už aj na Slovensku. V roku 2021 po dohode GS1 Czech Republic a GS1 Slovakia vznikla iniciatíva na spoločný prístup. Slovenskí dodávatelia a odberatelia budú môcť používať slovenský dátový model,  ktorý z veľkej časti kopíruje ten globálny. Týmto rozhodnutím sa zabezpečí pomerne rýchle a efektívne zavedenie GDSN štandardu na Slovensku.

GS1 Slovakia bude  poskytovateľom prvého slovenského  e-katalógu SYNFONY.  Vytvorili sme pracovnú skupinu zostavenú z dodávateľov a obchodných reťazcov. V spolupráci s nimi budeme SYNFONY  a slovenský dátový model upravovať tak, aby spĺňal všetky požiadavky na produktovú výmenu dát  na slovenskom trhu. Máme aj prisľúb od obchodného reťazca TERNO, ktorý plánuje prijímať produktové dáta cez e-katalóg SYNFONY, akonáhle bude pripravený.

Všetky tieto  aktivity prispievajú k  rozširovaniu štandardu GDSN na Slovensku a časom bude  digitálna výmena produktových dát cez GDSN rovnako samozrejmá, ako zasielanie objednávok a faktúr cez EDI. A to naviac s použitím rovnakých atribútov ako v zahraničí.