Hierarchia balení v GDSN

24. október 2022 |
  • Aktuality
  • Edu
| Andrea Balazova

V Štandardoch GS1 rozlišujeme tri úrovne balenia: spotrebiteľské, obchodné a logistické jednotky. Typickým príkladom je produkt (kus) zabalený v kartóne, ktorý je umiestnený na palete. Zatiaľ čo v bežnej zalistovacej karte bývajú informácie o celej hierarchii balenia spolu, v GDSN pre každú úroveň vytvárame samostatný záznam – samostatnú položku.  Tieto položky sa nakoniec prepoja, čím sa vytvorí hierarchia balenia. Pre každú úroveň balenia sa vyplňujú iné údaje (atribúty). Každá úroveň balenia  vložená do GDSN sa povinne identifikujem pomocou vlastného GTIN čísla. Jedinou výnimkou je homogénna (teda jednodruhová) paleta, ktorá GTIN mať nemusí.

Identifikácia položiek

Najskôr sa zamerajme na identifikáciu jednotlivých záznamov položiek. Dnes je v praxi bežné priraďovať kusom a kartónom vlastné unikátne identifikátory GTIN.  U paliet je však situácia opačná a dodávatelia na palety zvyčajne GTIN neprideľujú.

V prípade, že dodávame jednodruhovú paletu, tzn. paleta obsahuje iba jeden druh tovaru, paleta nemusí mať priradený GTIN. Všetky údaje o tejto palete ( jej rozmery, hmotnosť, vrstvy a počet kartónov na palete a typ palety) je možné v GDSN zadať pri vyplňovaní údajov o kartóne, ktorý je na palete umiestnený. Produkt (kus) aj kartón, v ktorom sa tieto produkty dodávajú, musí mať samozrejme priradený svoj unikátny GTIN.

V prípade, keď ale dodávame paletu heterogénnu (mixovanú), tzn. paleta obsahuje viac rôznych výrobkov (na obrázku GTIN 1, GTIN 3 a GTIN 5) v rôznych kartónoch (GTIN 2, GTIN 4 a GTIN 6), priradenie GTIN je pri tejto palete povinné (GTIN 7). Nie je však nutné tento GTIN (resp. čiarový kód, ktorý daný GTIN kóduje) tlačiť a umiestniť na paletu, pokiaľ to obchodní partneri nevyžadujú. GTIN môže slúžiť len za účelom elektronickej komunikácie v GDSN alebo v iných systémoch.

Celý manuál o hierarchii balení v GDSN najdete TU