GDSN ako kľúčová súčasť digitálnej transformácie

03. august 2023 |
  • Aktuality
| Andrea Balazova

Už takmer sto rokov vyrába grécka spoločnosť FAGE jogurty a ďalšie mliečne výrobky. Táto rodinná firma je celosvetovo uznávaná pre kvalitu svojich produktov a pre mnoho spotrebiteľov znamená ich značka synonymom pre „Grécky jogurt“. Líder na trhu rozhodne nespí na vavrínoch a vsádza na technologické inovácie. Najnovšie  začal svoje produktové dáta zdieľať cez GDSN.


Digitalizácia = konkurencieschopnosť

Počas svojej dlhej histórie FAGE mnohokrát prehodnotil a adaptoval svoju obchodnú stratégiu, aby prekonal nové a nové výzvy. V uplynulom desaťročí napríklad vykonal mnohé zmeny, aby vyšiel v ústrety meniacim sa požiadavkám na dodávky do rozsiahlej európskej predajnej siete. Posilnil tak svoju prítomnosť na zavedených trhoch a expandoval na nové.

Medzi hlavné výzvy, ktorým FAGE v poslednej dobe čelil, patrili mnohé lokálne legislatívne požiadavky, a hlavne potreba vysoko kvalitných B2B a B2C dát na podporu digitalizovaných procesov dodávateľského reťazca. Manažment firmy pochopil dôležitosť a potenciál silnejúceho trendu digitalizácie. Vedel, že musí konať rýchlo, inak by mohol premárniť predajné príležitosti, čo by malo negatívny vplyv na zisky.

Vzhľadom na to, že vedenie FAGE vždy považovalo kvalitu produktu za svoju najvyššiu prioritu, vedelo, že kvalitné produktové dáta sú súčasťou celkovej kvality produktu. FAGE preto bola jednou z prvých spoločností v Grécku, ktorá sa pripojila ku GS1 Global Data Synchronization Network. A to prostredníctvom elektronického katalógu produktových dát HellaSync certifikovaného GS1 Greece.

FAGE yogurt 002

350 produktov v GDSN

„Donedávna sme ako mnoho spoločností zasielali zalistovacie karty našich produktov obchodným partnerom prostredníctvom súborov Excel,“ hovorí Epameinondas Klapsis, manažér pre identifikáciu a produktové dáta v oddelení výskumu a vývoja. Uvádza tiež zaujímavé detaily: „Hoci sa produkt od produktu a trh podľa trhu líši, v priemere definujeme približne sto atribútov pre každý produkt. Viac ako 90 % vyrábaných položiek, čo je okolo 350 produktov, sme do GDSN nahrali s úplnou hierarchiou balenia. Čoskoro by sme mali dosiahnuť sto percent." Tieto dáta firma zdieľa s obchodnými partnermi v Grécku a viac ako desiatke ďalších krajín.

80% úspora času

GDSN umožnilo spoločnosti FAGE dodávať produktové dáta svojim zákazníkom oveľa rýchlejšie. Teraz to jej pracovníci zvládajú iba za 20 % času, ktorý predtým potrebovali. Spoločnosť tiež zaznamenala zrýchlenie interných operácií a procesov: každé oddelenie ťaží z toho, že má jedno unikátne dátové úložisko spravované expertným tímom riadne vyškolených kolegov v ich oddelení výskumu a vývoja.

„GDSN nám poskytlo jedno centralizované miesto a jeden štandardizovaný mechanizmus na správu našich produktových dát,“ vysvetľuje Klapsis. "To nám pomáha udržať si pozíciu vedúcej značky v segmente mliečnych výrobkov a zaistiť povesť organizácie, ktorá strategicky a proaktívne reaguje na rýchlo meniaci sa trh."

Spoločnosť FAGE plánuje zdieľať aj dáta o recyklovateľnosti svojich obalov. Spoločnosť si je veľmi dobre vedomá rastúcich požiadaviek na udržateľnosť vyplývajúcich z legislatívnych opatrení – a ich zákazníci tiež čoraz viac vyžadujú tento druh informácií.