ALFA BIO s.r.o. je prvá!

24. apríl 2024 |
  • Aktuality
| Júlia Šusteková

Množstvo produktových dát, ktoré sú v retailovom svete potrebné, neustále a prudko rastie. Či už je to kvôli e-commerce, legislatívnym nárokom, požiadavkám na udržateľnosť alebo automatizácii dát. Spôsob zdieľania dát medzi výrobcami a obchodníkmi sa našom trhu príliš nezmenil a výmena často prebieha rovnako ako pred 20timi rokmi. 

Na 3. ročníku retailovej konferencie New Retail Summit GS1 Slovakia v spolupráci s GS1 Czech Republic predstavila elektronický produktový katalóg SYNFONY, ktorý spája dodávateľov a odberateľov a umožňuje výmenu ich produktových dát. Plne teda nahrádza zalistovacie karty, šetrí čas, jednoducho sa ovláda a integruje do informačného systému. 

ALFA BIO s.r.o. je jedna z prvých spoločností, ktorá publikuje svoje produktové informácie prostredníctvom e-katalógu SYNFONY poskytovaným od GS1 Slovakia.

Firmu Alfa Bio, ktorá vyrába produkty značky Lunter, založil v roku 1991 Ján Lunter a vo vtedajšom Československu začal vyrábať prvé tofu. Misiou firmy je prinášať inovatívne riešenia pre zdravý životný štýl. Alfa Bio odjakživa patrila medzi priekopníkov so zameraním na vývoj a investície do nových technológií a publikácia produktových údajov cez SYNFONY je toho jasným dôkazom.  

3

Projektovej manažérke pre Lunter Brand, pani Martine Šebeňovej sme položili niekoľko otázok týkajúcich sa práve e-katalógu SYNFONY a zdieľania produktových dát.

  • Z akého dôvodu ste sa rozhodli pre  digitálnu publikáciu produktových dát?   

Iniciatíva prišla od nášho nového odberateľa z Dánska. Ako sme sa dozvedeli, na dánskom trhu je bežné mať dáta publikované online. Preto sme sa rozhodli, že zákazníkovi vyjdeme v ústrety a zároveň sa pripravíme na to, že sa s takouto požiadavkou môžeme v budúcnosti stretávať častejšie.

  • Ako poskytovateľa riešenia GDSN ste si vybrali GS1 Slovakia. Vyberali ste na základe odporúčaní alebo bol výber jednoznačný hneď od začiatku?

Tento výber bol jednoznačný, nakoľko náš dánsky zákazník so spoločnosťou GS1 Dánsko už spolupracuje.

  • Ako vnímate publikáciu dát cez e-katalóg v porovnaní s klasickým zalistovacím procesom? V čom vidíte rozdiel, výhody, prípadne nevýhody?

Každý zákazník alebo sieť má individuálny spôsob zbierania údajov, čo si vyžaduje vyplnenie rôznych dokumentov, ktoré nie je možné jednotne využívať. To znamená, že pre každý jednotlivý výrobok je potrebné vyplniť nové typy dokumentov. V prípade, že by sme mohli používať e-katalóg na zdieľanie údajov, značne by to urýchlilo našu prácu. Údaje by sme nahrali do katalógu len raz, a potom by sme ich mohli kedykoľvek zdieľať podľa potreby.

  • Uvítali by ste možnosť zalistovať Vaše produkty publikovaním cez GDSN aj u Vašich slovenských odberateľov - obchodníkov?  

Samozrejme!

  • Ako hodnotíte samotnú spoluprácu s GS1 Slovakia?

Spolupráca s GS1 Slovakia bola nadštandardná. Musím priznať, že na začiatku som mala obavy, keď som videla, aké množstvo dát je potrebné zhromaždiť na jednom mieste. Vďaka pomoci a podpore tímu GS1 Slovakia sme to zvládli rýchlo a bez stresu.