Andrea Balazova | 15. december 2022 |
  • Aktuality

Ani viac ako pätnásť rokov po zmene názvu identifikačného čísla EAN na GTIN nemá väčšina používateľov jasno, čo si má pod týmito skratkami predstaviť. A čo viac, pojem EAN je pre ľudí z obchodnej brandže zároveň ekvivalentom pre „identifikáciu tovaru čiarovými kódmi“, čo situáciu komplikuje. Je potrebné si uvedomiť, že pri identifikácii produktu ide vždy o spojenie dátového nosiča a identifikačného čísla.

Andrea Balazova | 26. október 2022 |
  • Aktuality
  • TechNet

Nájdite si typ obalu, do ktorého zabalíte svoj produkt v rámci GDSN.

Andrea Balazova | 26. október 2022 |
  • Aktuality

Medzi základné B2B dáta patria rozmery produktu.

Andrea Balazova | 24. október 2022 |
  • Aktuality
  • TechNet

Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovanie chemikálií (GHS) je systém bezpečnostnej klasifikácie OSN pro identifikáciu nebezpečných chemikálií...

Andrea Balazova | 24. október 2022 |
  • Aktuality
  • Edu

Poďme sa pozrieť, ako je správne pochopenie hierarchie balenia dôležité pre kvalitu a úplnosť dát v GDSN – globálnej dátovej synchronizácii.

Zuzana Gjablova | 19. júl 2022 |
  • Aktuality

Práve toľko formátov spravujú niektorí dodávatelia, aby mohli odberateľom poslať produktové dáta. Trpí tým kvalita dát a aj produktivita.

Zuzana Gjablova | 27. apríl 2022 |
  • Aktuality

Na nedávnom New Retail Summite 2022 v Bratislave sme v spolupráci s GS1 Czech Republic predstavili e-katalóg produktových dát SYNFONY.